original_puhuva_koira

”Elämme mielenkiintoisia aikoja, ystävä hyvä”

Tulin tuossa pohtineeksi, kuinka paljon yksittäinen kalenterimerkintä saattaa pitää sisällään. ”Lauran muutto” kuulostaa uuvuttavalta iltapuhteelta, mutta jos Laura on oma tytär, joka muuttaa kotoa ensimmäiseen omaan asuntoon, on se myös vanhemmille melkoinen taitekohta elämässä. ”HYKS klo 13.00” voi merkitä rutiinikäyntiä lääkärillä, tai todella suurta muutosta henkilökohtaisessa elämässä.

No aina ei onneksi näin dramaattista, mutta kuitenkin runsassisältöistä. Kuten omassa kalenterissani sinänsä simppeli kolmen päivän merkintä viikolle 43 – ”ENERGIA”. Sotkuinen, uhkaavasti lähestyvä, mutta innolla odotettu merkintä pitää sisällään lähes vuoden kiihtyvällä tahdilla tehtyä duunia. Tarkoituksemme on nimittäin julkaista tuolloin uusi www-sivustomme sekä esitellä uusi ilmeemme. Uuden www-sivuston tarkoituksena on yksinkertaisesti parantaa sivuston löydettävyyttä.

Vuosien saatossa Konwell on kasvanut komponenttitoimittajasta laitekokonaisuuksien toimittajaksi, höyry- ja lauhdeventtiilit ovat saaneet rinnalleen energiakaasuihin sekä muihin prosessien väliaineisiin tarkoitetut venttiilit; lauhteenpoiston mittauspalvelut ovat laajentuneet energiakartoituksiksi ja tekninen konsultaatio energiaratkaisuiksi. Jatkossa tuotevalikoimamme jakautuu kolmeen osaan käytettävän väliaineen mukaan. On se perinteinen höyry ja lauhde, on kaasu- ja polttoaine (mikä pitää sisällään myös kryogeeniratkaisut) ja on kategoria muille prosessiväliaineille, kuten palamattomat nesteet ja kaasut.

Sivustoon liittyvät tuotetekstit on kirjoitettu kokonaan uusiksi, niin että avaamme jokaisen tuotteen ja tuoteryhmän kohdalla sen etuja ja toivottavasti näin helpotamme laite- ja komponenttivalintaa. Myös linkkauksia lisätiedon saamiseen on lisätty ja tullaan lisäämää – sekä aiheeseen liittyvää kuvamateriaalia, kuten Youtube-videoita.

Toinen sivuston ulottuvuus on palveluiden nostaminen tuotteiden rinnalle periaatteessa samalle arvotasolle. Näin siksi, että asiakastyytyväisyystutkimuksissamme asiakkaamme ovat nostaneet vahvuuksiksimme korkealaatuisten tuotteiden lisäksi palveluiden joustavuuden ja teknisesti korkean tietotason, joka on tietysti perua henkilökunnan vaihtumattomuudesta.

Palvelukonseptimme on kuitenkin jatkuvasti kehittynyt, laajentunut ja syventynyt. Perinteinen mittauspalvelu on saanut rinnalleen laajamittaisen mekaanisen ja automaatiohuollon, joka kellonaikoja katsomatta tekee venttiilihuollot silloin kun asiakkaallemme sopii. Yrityksen tietotaitoa on jalostettu laajamittaisesti mm. koulutuspalveluihin, joista on hyvä mainita erikseen uusi energiakaasuihin keskittyvä ”Liekki” -koulutus marraskuussa. Webinaarit ja ehkä osaltaan nämä blogit ovat osa uutta brändiämme. Unohtamatta sosiaalisen palvelun kanaviamme Facebookia, Twitteriä (@Konwell) ja ennen kaikkea LinkedIniä.

Uuden ilmeen myötä haluamme korostaa arvojamme, jotka kirjattiin ensi kertaa uuteen brändikäsikirjaamme. Niitä ovat asiantuntijuus, palveluasenne, yhteenkuuluvuus ja ehkä hieman abstraktimpi ”päästellään höyryjä.”
Tervetuloa Tampereen Energia messuille 25. –27.10.2016 kertomaan, kuinka nämä termit kuvaavat toimintaamme teidän silmissänne. Mutta vähintäänkin käykää tuolloin katsomassa uusia sivujamme ja pohtimassa, olivatko ne kaiken hehkutuksen arvoisia🙂

Lauhteenpoistinten kunnontarkkailu

 

 

Ohitus ei pidä

Systemaattinen lauhteenpoistimien kunnossapito-ohjelma on tehokkain tapa vähentää laitteiden toimimattomuudesta johtuvia ongelmia ja energiahukkaa. Samalla tulee tarkastettua koko lauhteenpoistoryhmän toimivuus sekä konstruktio. Käsittelin aiemmassa blogitekstissäni Ohitusventtiili, energiavaras! avoimen ohitusventtiilin aiheuttamia haasteita. Näitä voitaisiin vähentää säännöllisellä lauhteenpoistinten kunnontarkkailulla.

Vaikka takaisinmaksuaika on erittäin lyhyt ja saatavat säästöt konkreettisia, kunnossapito voi silti olla laiminlyötyä. Hyötyjä ei tunnisteta ja/tai kunnossapito ei ole energiantuotannon kanssa samassa budjeteissa.

Usean tutkimuksen mukaan lauhteenpoistimien säännöllisellä kunnossapito-ohjelmalla voidaan saavuttaa keskimäärin 10 % energian säästö höyrynkehityksessä. Takaisinmaksuaika on tällöin muutamia kuukausia. Lisäksi kylmät lauhteenpoistimet saadaan korjattua ja estettyä esim. talven putkirikot ulkotiloissa.  Vaikka takaisinmaksuaika on erittäin lyhyt ja saatavat hyödyt konkreettisia, kunnossapito voi silti olla laiminlyötyä. Hyötyjä ei tunnisteta ja/tai kunnossapito ei ole energiantuotannon kanssa samassa budjetissa.

Kunnontarkkailutavat

Tarkkailu voidaan suorittaa neljällä eri tavalla.

  1. Visuaalisesti
  2. Virtauksesta syntyvän äänen perusteella
  3. Lämpötilan perusteella
  4. Virtauksen sähköjohtavuuden perusteella.

Kaikilla mittaustavoilla on omat etunsa ja heikkoutensa. Siksi onkin tyypillistä, että mittauksissa käytetään vähintäänkin kahta eri mittaustapaa virheellisten mittaustulosten minimoimiseksi. Hankalin mitattava on mekaaninen uimurilauhteenpoistin. Sitä ei voi mitata luotettavasti lämpötilan perusteella. Ultraäänimittaus edellyttää taas laajempaa ymmärrystä mittaustavan heikkouksista ja niiden eliminoinnista.

Lisämateriaali

Pidän aiheesta webinaarin 6.9.2016, ilmoittautumislinkki löytyy kotisivuiltamme. Webinaarissa käydään läpi:

  • Toimimattomasta lauhteenpoistosta koituvat haitat
  • Säännöllisellä mittauksella saavutettavat hyödyt
  • Säästömahdollisuudet euroina
  • Seurantatavat ja niiden toteutus
  • Esimerkki kunnossapito-ohjelmasta
  • Case-esimerkki mittauksista

Koulutuksissamme Yleiskurssi LABRA ja Asiantuntijakurssi GESTRA on omat osiot lauhteenpoistinten kunnontarkkailuun.

Näkkileipä

Näkkileivän voiteleminen (Konwell virallinen)

Tiedättehän, että on olemassa lukemattomia on-off asioita. Lasketaanko wc-pöntön rengas aina alas vai jätetäänkö siihen asentoon, mihin se käytön jälkeen jää? PC vai Mac? Laitetaanko wc-paperirulla telineeseensä niin, että se kiertyy ylä- vai alakautta? Vihta vai vasta? Voidellaanko näkkileipä sileämmältä vai kuoppaisemmalta puolelta? Asennetaanko lauhteenpoistimen näkölasi ennen vai jälkeen lauhteenpoistimen. Me Konwellilla kannatamme ajatusta, että antaa kaikkien kukkien kukkia. Sallittakoon ihmisten itse vapaasti päättää kummalta puolelta hän leipänsä voitelee vai voiteleeko molemmilta puolin.

MUTTA näkölasin kanssa olemme ehdottomia. NäkölasiSe pitää asentaa ennen lauhteenpoistinta, sillä poistimen jälkeen sillä ei ole käytännössä mitään virkaa. Ennen poistinta asennettuna näkölasi sen sijaan varsin selkeästi osoittaa lauhteenpoistimen kunnon. Mikäli näkölasi on tyhjä, lauhteenpoistin vuotaa. Mikäli se on täynnä, poistin patoaa tai on tukossa. Ja mikäli lauhteen pinta on näkölasin puolivälissä, on lauhteenpoistin kunnossa. Yksinkertaista, niin kuin lauhdeasiat vain voivat olla.

FW-kammio-teräsvaippaputken uuden materiaalin testausputken rakennus

Teräsvaippaputken materiaalinvalinnalla säästöjä LNG siirtoputkistojen rakentamiseen

FW-FERNWÄRME-TECHNIK on kehittänyt uuden teräsvaippaputken LNG:n siirtoon, joka on vanhaa putkimallia edullisempi. Tämä saatiin aikaan vaihtamalla tuoteputken materiaali ruostumattomasta teräksestä kylmäkäyttöön tarkoitettuun X8Ni9-nikkeliteräkseen. Kehitystyö tapahtui yhteistyössä putkivalmistaja Salzgitter Mannesmann Line Pipen ja teräsvalmistaja Salzgitter Mannesmann Flachstahlin kanssa.

Kryogeenikäyttöön tarkoitettu FW-kammio-teräsvaippaputki on kolmikerroksinen ja koostuu tuoteputkesta, sitä ympäröivästä kammioputkesta sekä suojaputkesta. Sisäputken ja kammioputken  välitilassa on eristys. Asennuksen jälkeen putkien välitila alipaineistetaan, jolloin välitilaan saadaan syntymään ns. termospulloefekti, millä saavutetaan huomattavaa lämpöeristyksen paranemista. Kammioputki on tuettu suojaputkeen laakeroinnilla, jotta se pääsee lämpölaajenemisen yhteydessä liikkumaan vapaasti.

FW-kammio-teräsvaippaputken rakenne

FW-kammio-teräsvaippaputken rakenne

 

Aiemmin FW-kammio-teräsvaippaputkien tuoteputkena on käytetty austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tehtyä putkea. Suuren tuote- ja kammioputken välisen lämpötilaeron vuoksi tarvittiin kuitenkin runsaasti lisäosia, jotta saatiin ero lämpölaajenemisessa kompensoitua. FW-kammio-teräsvaippaputkessa lämpötilat jakautuvat siten, että tuoteputken ollessa -196 °C:n lämpötilassa, kammioputken lämpötila on -17 – +5 °C ja suojaputken lämpötila -3 – +8 °C. Uuden X8Ni9-materiaalin lämpölaajenemiskerroin on austeniittista ruostumatonta terästä pienempi. Näin ollen, kun tuoteputki tehdään X8Ni9-materiaalista ja kammioputki 1.4301/1.4307-materiaalista, ero materiaalien lämpölaajenemiskertoimissa pienentää putkien lämpötilaeron aiheuttamia muutoksia. Pienempien muutosten kompensointiin tarvitaan vähemmän osia, joten kokonaisuudesta tulee yksinkertaisempi ja edullisempi.

Uusi X8Ni9-nikkeliteräsmateriaali on lujempi kuin austeniittinen ruostumaton teräs. Tämän vuoksi tuoteputken seinämästä voidaan tehdä ohuempi. Putkimateriaaliin saavutetaan erinomaiset mekaaniset ominaisuudet, kun sen lämpökäsittelynä on optimoitu sammutus ja päästö. Testeissä mitattiin myötölujuudeksi 600 MPa, joka ylitti tavoitteeksi asetetun standardiarvon, 490 MPa, reilusti. Iskusitkeyskokeissa -196 °C:n lämpötilassa saatiin tulokseksi yli 80 J, kun tavoitteena oli 40 J. Kokeillakseen käytännön toimivuutta FW-FERNWÄRME-TECHNIK rakensi noin 50 metriä pitkän instrumentoidun testiputkiston, jossa ajettiin viikkoja nestemäistä typpeä -196 °C:n lämpötilassa.

Erinomaisten testitulosten perusteella FW-FERNWÄRME-TECHNIK ottaa uuden materiaalin tuotantoon, jolloin LNG-käyttöön tarkoitetuista FW-kammio-teräsvaippaputkista tulee edullisempia.

Teräsvaippaputket kuuluvat Konwellin maahantuontiohjelmaan. Kotisivuiltamme löydät lisää tietoa sekä yhteystietomme.

Kiuas

Jäniksenkäpälä turvalaitteena

Asiakas otti yhteyttä. Putkistossa oli syttynyt palo ja heidän itsensä virittämä liekinestin ei ollutkaan toiminut vaan liekki oli jatkanut matkaansa putkistossa aiheuttaen tuhojaan. Nyt tarvittaisiin vastaisuuden varalle turvallisempi ratkaisu.

Niinpä. Näiden turvalaitteiden kanssa toimiminen on sikäli haastavampaa kuin esimerkiksi venttiilien, että ne joko toimivat tai sitten ei. Periaatteessa venttiili voi olla väärin mitoitettu – vaikkapa ahdistaen virtausta – mutta se kuitenkin toimii. Ei ehkä optimaalisesti, mutta kuitenkin.

Liekinestintä ei vastaavasti voida valita kriteereillä ”sammuttaa liekin lähes kokonaan” tai ”heikentää merkittävästi liekin etenemistä.” Sillä mikäli liekki pääsee ”elävänä” liekinestimen läpi, se voimistuu välittömästi uudelleen, kun se saa lisäbuusia mukava virtaavasta kaasusta.

Kuvassa muuten Protegon ”museossa” oleva yksi versio liekkiloukusta. Kivikasa, jonka uskottiin sammuttavan liekki.
Suomessahan tuollaista tavataan kiukaaksi sanoa.

Taannoin pitämässäni webinaarissa käsittelin aika perusteellisesti liekinestimen toiminnan. Se on myös jälkikäteen katseltavissa.
Lyhyesti kertauksena kuitenkin: liekinestin on eräänlainen käänteinen lämmönvaihdin. Se imee lämpöä itseensä ja palokolmiota muistellen lämpö on hapen ja polttoaineen lisäksi kolmas palamisen mahdollistaja. Mikäli lämpö saadaan polttoaineen itsesyttymislämpötilan alle, liekillä ei ole elinvoimaa ja se sammuu. Siksi liekinestin tulee aina mitoittaa – riippuen virtaavasta kaasuseoksesta (sen räjähdysluokasta), liekin tyypistä (deflagraatio tai detonaatio) sekä paineesta ja lämpötilasta – niin, että voidaan olla 100% varmoja, että liekkiaalto siihen pysähtyy.

Muussa tapauksessa olisi sama, jos valvomon seinällä olisi jäniksenkäpälä tuomassa onnea, ettei järjestelmään koskaan ylipäätään mitään liekkiä synny, sillä ilman liekkiähän liekkiloukku on turha painehäviötä ja puhdistusta aiheuttava väline😉

Mutta vakavasti puhuen tämä on aina asiakkaan kanssa esiin tuleva asia.
”Meillä on tuo kaasu sen verran likaista, että mielellään kovin tiukkaa sihtiä ei linjaan haluttaisi…”
No pistetään siis yksi jäniksenkäpälä, mutta sovitaan että pidetään myös sormet ristissä.

blogikuva

Beck´s, grappa ja brändi

Vuoden 2015 loppupuolesta haukkasi melko suuren osan Konwellin brändikäsikirjan päivittäminen. Nyt joku saattaa ajatella, että eikö teillä ole siellä mitään muuta tekemistä kuin funtsailla ja kirjailla joutavia brändejä, joilla ei ole toiminnan kanssa mitään merkitystä. Mutta kyllä niillä on.

Meillä tarve päivityksiin lähti kahdesta suunnasta. Toisaalta tuotevalikoimamme on kasvanut voimakkaasti ja toiminta muuttunut rajusti. Kun itse tulin Konwellille 1990-luvun alussa, olimme selkeä komponettikauppias höyry- ja lauhdepuolella. 2000-luvun taitteessa kasvoimme samalla segmentillä kokonaistoimittajaksi ja tämän vuosisadan alkupuoli on ollut laajentumista muille segmenteille, kuten prosessiväliaineisiin sekä LNG- ja gryo-puolelle. Kuitenkin Konwell ehkä vielä mielletään ”vain” höyry- ja lauhdeosaajana, mikä toki edelleen on toimintamme painopistealuetta.

No paitsi, että tuotevalikoima ja asiakaspinta ovat kasvaneet, niin samalla toiminta on saanut voimakkaasti syvyyttä, kun asiakkaiden toivomuksesta palvelut ovat saaneet yhä tärkeämmän osan. Sinänsä tämä on ollut meille mieluisa tie, kun yrityksemme menestys on aina perustunut korkealaatuisten tuotteiden ohella korkeaan henkilökohtaiseen tietotaitoon ja joustavaan palveluun. Mutta tämä ei enää riittänyt. Viime vuosina olemme kehittäneet voimakkaasti eritoten huolto- ja asennuspalveluitamme ja tämä kehitys jatkuu.

Brändäyksessä kaikki tämä tulisi saada näkyviin ja kunnianhimoisena tavoitteena on saada se myös visuaalisesti esiteltynä uusille nettisivuillemme, joiden toivotaan valmistuvan tulevan kesän aikana. Näin ollen brändikäsikirja on siis vain välivaihe tässä työssä, joka asiakkaillemme aikanaan näkyy visuaalisesti selkeämpinä, laajempina, mutta samalla helppokäyttöisempinä kotisivuina.

Se toinen puoli brändikäsikirjan laatimisessa oli puhtaasti sisäinen. Vuosien varrella Konwell on kasvanut muutaman hengen pienyrityksestä noin 30 henkeä työllistäväksi keskisuureksi yritykseksi. Pienelle yritykselle on ominaista, että yrityksen arvot ovat sisäänkirjattuja, intuition omaisia, jotka työntekijät tunnistavat automaattisesti. Yrityksen kasvaessa näin ei välttämättä enää ole. Tulee tarve kirjata arvot ylös.

Arvojen kirjaaminen oli verraten helppoa. Meillä on töissä edelleen se sama ydinryhmä, joka oli mukana perustettaessa yritystä vuonna 1982. Toisaalla muidenkin työntekijöiden työsuhteet ovat olleet huomattavan pitkiä. Edelleen vaakakupissa painavat olennaisina asiakkailta saadut palautteet, sillä kuten tiedetään, arvojen tulee olla totuudenmukaisia. Jos väitämme, että omaamme korkean tietotaidon ja olemme yrityksenä asiakkaittemme mielestä joustavia palvelussamme, olisi tuhoisaa itsensä pettämistä, jos asiakkaat eivät näitä arvoja tunnistaisi.

Mutta osa arvoista on puhtaasti sisäisiä. Brändityössämme henkilökunta pääsi itse kirjaamaan anonyymisti omia mielikuviaan työnantajastaan, Konwellista. Syntyi arvo ”päästellään höyryjä”.  Ilahduttavaa oli, kuinka työntekijät nostivat tärkeäksi tekijäksi sen, että henkilökunta osaa välillä ottaa yhdessä rennosti. Syödä hyvin, ottaa pari tuoppia Beck´siä tahi digestiiviksi lasin grappaa. Nauraa ja viihtyä yhdessä. Se auttaa jaksamaan arjen haasteet ja kiireet. Se auttaa viihtymään työssä. Sen myötä työsuhteista tulee pitkiä ja sille pohjalle voidaan rakentaa se henkilökohtainen ammattitaito ja palvelualttius, jotka näkyvät arvoina asiakkaittemme silmissä.

Brändityön jalostuminen nettisivuille tulee etenemään kahdessa vaiheessa. Kesäkuussa 2016 tulemme julkaisemaan laajennetun version nettisivuistamme. Entisen yhden kategorian sijasta venttiilit on jaettu kolmeen kategoriaan käytettävän väliaineen perusteella: höyry ja lauhde, kaasu ja polttoaine sekä muut prosessiväliaineet. Uusia sivuja ja uusia päämiesesittelyjä on runsaasti, avaamme niitä yksitellen www-sivujemme ajankohtaista –osiossa sekä sosiaalisessa mediassa etenkin LinkedIn-,  Facebook– ja Twitter-tileillämme. Käykää peukuttamassa. Samoin näistä uutuksista on tulossa ja on jo ollut webinaareja, joista suuri on taltioitu jälkikäteen katsottavaksi.

Ja antakaa palautetta uusitusta sivustostamme: jouni.liimatainen(at)konwell.fi tahi missä tahansa mieleisessänne mediassa.

Suunnitelman mukaan kokonaan uudet www-sivut avataan syksyllä Tampereen Energia-messuihin mennessä – julkaisemme siellä myös uuden ilmeemme ja konkretisoimme brändäyksemme. Kippis sille.

blogikuva

Pieni merenneito höyrykoulutuksessa

Pidettiin taas asiakkaillemme höyry- ja lauhdekoulutus, minkä jälkeen istahdin vaimoni kanssa kansallisbaletin penkille katsomaan pienen merenneidon seikkailuja.

Ei niin etteikö esitys olisi temmannut mukaansa, mutta hetki oli penkillä aikaa miettiä mennyttä koulutusta ja sen yhtymäkohtia kyseiseen balettiin. En nimittäin ole koskaan aiemmin käynyt katsomassa kokonaista balettiesitystä, ja jos uskallan myöntää, niin ihan hirveitä en osannut odottaa. Ei, en mitenkään menemistä vastustellut vaan asenne ehkä oli, että katsomaan mitä tuleman pitää.

On aika mukava nähdä, kun höyry- ja lauhdekoulutukseemme eri puolelta Suomea tulevat asiakkaamme saapuvat ensimmäistä kertaa sisään ovesta silmin nähden pieni epäilys silmissä. ”Täällä sitten pitäisi seuraavat kolme päivää kuluttaa… Huoh.”

Mutta aina he tuntuvat yllättyvän. Ja niin yllätyin minäkin. Hans Cristian Anderssenin tarina vei mennessään ja tietyllä tavalla unohti olevansa juuri baletissa. Olin vain tarinan kuulija.
Ja samoin koulutettavatkin toivottavasti hetkeksi unohtivat olevansa koulutuksessa. Pikemminkin osallisena keskustelussa, missä pohdittiin heidän työhönsä liittyviä pähkinöitä. Tällaisen palautteen nimittäin saamme poikkeuksetta koulutusten jälkeen tehtävistä palautekyselyistä.

Kun koulutus on ohi, on tunnelma varsin toisenlainen kuin pari päivää aiemmin. Tällä kertaa koulutettavat pyysivät toisensa yhteystietolistaa, jotta voivat pitää yhteyttä keskenään.

Myös kansallisbaletista poistui tyytyväisen näköistä porukkaa.

Lue tästä yhteenveto Huhtikuu 2016 ja Lokakuu 2015 koulutuspalautteista.